ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ Ο ιδρυτής και θεμελιωτής της Ελληνικής Λαογραφίας.

0

Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης-Αριστ. Ν. Δουλαβέρας,  ΝΙΚΟΛΑΟΣ Γ. ΠΟΛΙΤΗΣ

Ο ιδρυτής και θεμελιωτής της Ελληνικής Λαογραφίας.

 

Γράφει: Ο Γιώργος Αικατερινίδης

Με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από τον θάνατο του Ν. Γ.Πολίτη (Καλαμάτα 1852-Αθήνα 1921), ιδρυτή και ονοματοθέτη της Ελληνικής Λαογραφίας ως Επιστήμης, οι Πανεπιστημιακοί Λαογράφοι, καθηγητές Μηνάς Αλ. Αλεξιάδης (Αθηνών) και Αριστείδης Ν. Δουλαβέρας (Πελοποννήσου) συνέγραψαν και εξέδωσαν την ανωτέρω επετειακή  μονογραφία, με υπότιτλο «100 χρόνια μετά» δίδοντάς μας «τη δυνατότητα για προβληματισμό και αναζήτηση του τρόπου που οι επίγονοί του αξιοποίησαν το έργο και τις ιδέες του. Είναι, με άλλα λόγια, μια καταγραφή της επιστημονικής παραγωγής, που δημιουργήθηκε στο όνομα και από το έργο του Ν.Γ.Πολίτη», όπως σημειώνεται προλογικά (Εκδόσεις Γρηγόρη, Αθήνα 2021) σελ. 104, Σειρά Αυτοτελών Εκδόσεων, αρ. 18, του Ινστιτούτου Λαϊκού Πολιτισμού Καρπάθου, Τμήματος Φιλολογίας Φιλοσοφικής Σχολής ΕΚΠΑ).

Ας προστεθεί ότι με πρωτοβουλία και πρωτοστασία του Πολίτη δημι-ουργήθηκαν το 1909 η Ελληνική Λαογραφική Εταιρεία και το επιστημονικό  Δελτίον της «Λαογραφία», που άρχισε να εκδίδεται συγχρόνως με την ίδρυσή της, αριθμώντας μέχρι τούδε 44 τόμους, με αξιολογότατες επιστημονικές εργασίες και πληθώρα λαογραφικού υλικού, και το 1918 το Λαογραφικόν Αρχείον (σήμερα: Κέντρον Ερεύνης της Ελληνικής Λαογραφίας) της Ακαδημίας Αθηνών με «Επετηρίδα», της οποίας εκδόθηκε πρόσφατα ο διπλός 36-37 (2014-2019) τόμος.

Στην ως άνω μονογραφία, αρχικά δίδονται σύντομα ενημερωτικά βιογραφικά στοιχεία για τη ζωή και το έργο του Ν. Γ. Πολίτη και στη συνέχεια παρουσιάζονται αφιερώματα επιστημονικών περιοδικών εκδόσεων, πρακτικά συνεδρίων και ημερίδων, ομιλίες, επετειακές επιφυλλίδες και άρθρα στον Τύπο, απόψεις και κρίσεις εκπροσώπων του πνευματικού χώρου και πολλά άλλα συναφή στοιχεία περί Πολίτη, με ιδιαίτερη αναφορά στα Πρακτικά ειδικού Διεθνούς Επιστημονικού Συνεδρίου, το οποίο οργάνωσε το Κέντρο Λαογραφίας στο Μέγαρο της Ακαδημίας Αθηνών τον Δεκέμβριο του 2003.

Στο αφιέρωμα δημοσιεύονται και τρεις ποιητικές δημιουργίες για τον Πολίτη, από τον Κωστή Παλαμά «…Χαίρε, ο Πολίτης ο σοφός!…», του Σωτήρη Σκίπη «Ωσάν δέντρο καρποφόρο εστάθηκες…» και του Γ. Δροσίνη «Μάγος, προφήτης, οδηγός μας…».

Η μονογραφία συμπληρώνεται με Ευρετήριο, Περίληψη στην Αγγλική και παράθεση εξωφύλλων από σημαντικές εκδόσεις για τον Πολίτη και την Ε.Λ.Ε., στέφεται δε με Βιογραφικά Σημειώματα των Συγγραφέων, οι οποίοι δικαίως μπορούν να σεμνύνονται ότι αναθέρμαναν το ενδιαφέρον και ενδυνάμωσαν τη μνήμη για τον Ιδρυτή της Επιστήμης,που με ζέση και γνώση, πολύχρονα και πολύτροπα ευδοκίμως διακονούν. Συγχαίρομε!